Nu har vi fyllt på Abborrtjärn med 

ytterligare 250kg regnbåge.