Ytterhogdals fiskevårdsområdesförening.

Fiskeplan 2017.

Föreningens mål är att långsiktigt förädla fiskebeståndet genom årlig utsättning av fisk i utvalda vatten inom fiskevårdsområdet.

Det förädlade fiskebeståndet ska leda till bättre fångster, som i sin tur beräknas leda till ett ökat intresse för fiske i området.   Bra fångster beräknas öka försäljningen av fiskekort .

Planerade utsättningar under 2017 :

Akertjärn 500kg öring och minst 800kg röding.

Abborrtjärn regnbåge och öring.

Arbetet med att iordningställa Abborrtjärn som en tillgänglig plats för funktionsnedsatta fortsätter under året och bland annat har bygdemedel sökt för en handikappbrygga. Genom ökad tillgänglighet vid tjärnen så möjliggör det för fler besökare till bygden och en ökad fisketurism och fiskekortsförsäljning.

Vid Akertjärn kommer trätrallar att bytas ut bitvis. För att skapa fler möjligheter till att lösa fiskekort kommer en kortautomat utplaceras vid Akertjärn samt Swish kommer att erbjudas som betalning.

Övriga åtgärder som kommer att genomföras under året är underhåll och upprustning vid de tjärnar som planeras för utsättning av fisk.

Uteblivna bidrag medför en betydligt lägre ambitionsnivå inför 2017.