Styrelsen

I Styrelsen för 2023 sitter följande:

Ordförande:

Erik Åsen

Sekreterare:

Ulla Wesslén

Kassör:

Inga-Lill Hansson

Ledamöter:

Håkan Jonsson

Kurt-Göran Roslund

Suppleanter: 

Lena Hägglund