Styrelsen

I Styrelsen för 2019 sitter följande:

Ordförande:

Erik Åsen

Sekreterare:

Anna-Lena Andersson

Kassör:

Inga-Lill Hansson

Ledamöter:

Håkan Jonsson

Kenth Andersson

Suppleanter:

Jerker Blomqvist 

Kurt-Göran Roslund 

Lena Hägglund