Styrelsen

I Styrelsen för 2017 sitter följande:

Ordförande:

Erik Åsen

Sekreterare:

 Anna-Lena Andersson

Kassör:

 Inga-Lill Hansson

Ledamöter:

Håkan Jonsson

Kenth Andersson

Suppleanter:

Jerker Blomqvist

Torbjörn Lundberg

Hans Nilsson